Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Mielen Hetki
Y-tunnus:300483-4
Osoite: Keulakaari 3, 40900 Säynätsalo
Sähköpostiosoite: pirjo@mielenhetki.fi
Puhelinnumero: 050-4137080

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Pirjo Luomala
Sähköpostiosoite: pirjo@mielenhetki.fi
Puhelinnumero: 050-4137080

3. REKISTERIN NIMI

Mielen Hetken asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Palvelujen, tuotteiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Asiakas”) suostumuksella tapahtuva tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin, (jäljempänä “Palvelu”), liittyvien henkilötietojen käsittely. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään Asiakkaan yhteystietoja sekä muita Asiakkaan itse suostumuksellaan antamia henkilötietoja henkilötietolain rajoissa. Rekisteriin kirjataan myös asiakkaan käyttämät palvelut.

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään sähköisesti ajanvarausjärjestelmän kautta sekä tapahtumiin ilmoittautumisen, tuotteiden tilaamisen, asiakkaan yhteydenottopyynnön, arvontojen ja asiakaskyselyjen yhteydessä sekä henkilökohtaisesti palveluja käytettäessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

9. REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET

Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun tietokantoihin, jotka ovat suojattuja asianmukaisin suojausjärjestelmin ja salasanoin. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.